Het Hart van Voorschoten
Een centrum dat bruist!


Geachte deelnemer / relatie van Het Weekend van Voorschoten,
We bevinden ons samen in een tijd van onzekerheid nu het COVID-19-virus stap voor stap de wereld tot stilstand brengt
en vele slachtoffers maakt. Scholen en horeca zijn niet meer toegankelijk, bedrijven en winkels sluiten hun deuren en 
evenementen worden afgelast en welke maatregelen er nog op ons afkomen, we hebben geen idee.
Over zo’n 24 weken staat weer Het weekend van Voorschoten gepland. 
Wij zijn als bestuur al in een vroeg stadium met de voorbereidingen begonnen, maar lopen zoals vele organisatoren 
van evenementen tegen de Coronamuur op.
Dit is voor het bestuur directe aanleiding de voorbereidingen tot een later tijdstip door te schuiven, in ieder geval tot 
28 april a.s. We wachten de ontwikkelingen de komende weken af, er is helaas weinig keuze hierin. 
Zodra we meer zicht hebben op de situatie informeren wij u zo snel mogelijk. 
Vanzelfsprekend willen we er alles aan doen ons traditionele Weekend doorgang te laten vinden op 12 en 13 september. 
We moeten echter wel de realiteit onder ogen zien en ons afvragen of onder de huidige zware omstandigheden er 
voldoende voorbereidingstijd overblijft. We laten ons door overheidsrichtlijnen en -besluiten leiden.
Tot slot spreken wij de wens uit dat u, uw familie en vrienden gezond blijven en dat we allemaal een beetje op elkaar letten.
En we spreken natuurlijk de hoop uit dat er op korte termijn een oplossing komt om dit virus te stoppen.
Via deze weg ook een woord van oprechte, grote dank en waardering voor al degenen die, of naasten hebben, 
in de zorg, bij de politie en brandweer werken en al de ondersteunende diensten die met grote inspanningen 24/7 
onze veiligheid en gezondheid beschermen. Dank!!

Het bestuur Weekend van Voorschoten

 
 
 
E-mailen
Instagram